نتایج جستجو "گز"

🔰لیست قیمت محصولات جهت خرید عمده🔰
📆بروزرسانی 21 شهریور
🔴روغن ارده کنجد کیلویی👈 39,000
🔺روغن زیتون کیلویی 👈 26,000 تومان
🔺روغن شحم گاو اعلاء بوگیری شده به صورت قوطی های 1 کیلویی آماده
1⃣30 تا 40 کیلو👈17,500
2⃣40 کیلو به بالا👈17,300
3⃣100 کیلو به بالا👈17,000
🔰عسل ها باساکاروز زیر 3درصد🔰
🔺عسل گشنیز ...