نتایج جستجو "پاوه"

سلام لطفا این موضوع نبود گوشت در قصابی های پاوه را پیگیری کنید ...
جریان چیه که هر چند ماه این قصابان دست به اعتصاب و تعطیلی مغازه ها می کنند ...،
فقط باید تو این شهر گرانی و نبود گوشت باشد
همین الان برین کرمانشاه میتونین چند هزار کیلو گوشت خرید کنید .
نه قصابی باز هست نه کبابی کباب می فروشد میگن ف...
⬅️ رفیق شفیق مادورو/ متنی جالب از بهروز ملکی تحلیلگر بخش مسکن
❗️قیمت واقعی ارز، یک قیمت ثابت است که باید تعیین شود. به نظر من حوالی سه هزار تومان است.
❗️بازار ثانویه ارز باید تعطیل شود (قیمت ارز در حوالی سه هزار تومان تثبیت شود).
❗️قیمت ارز باید حداقل در ۵ سال آینده ثابت بماند.
❗️این پول از فروش...