نتایج جستجو "هرسین"

رفيق سراپا كلك روسيه !!
نحوه برخورد عربستان و روسیه با ایران در تاریخ خواهد ماند ' اين سخنان كاظم پور اردبیلی نماینده ایران در سازمان اوپک ، در اعتراض به عربستان و روسیه است که با تحریم جدید نفت ایران توسط ترامپ با شوق زايدالوصفي در حال گرفتن سهم ایران در بازار نفت هستند . آمریکا هم از این دو کشو...
. دکترجمالی نماینده مردم فساازاستان فارس درمجلس شورای اسلامی غوغابپاکرد۰
🔵 بعد از هزار چهارصد سال همچنان طبل حسین می غرد
🔻آیا صدای طبل حسین عدالت را بیدار می‌کند یا عدالت را خفه می‌کند؟
🔻آیا طبل حسین باعث شد که مداحان با عرق جبین ارتزاق کنند یا با تولید خرافه و گسترش دروغ در اطراف منابر ، دکان‌...