نتایج جستجو "میانه"

✅ پرچم بورس تا کی بالاست!؟
علیرضا باغانی در عصر ایران نوشت : بازار سهام روزهای پرجنب و جوشی را سپری می کند.شاخص بورس از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۶٠ درصد رشد کرده که این رشد ، بازدهی متوسط سرمایه گذاران بازار سهام را نشان می دهد.
توجیه منطقی رشد های این روزهای بازار سهام تطبیق کسب و کار شرکت...
.
برآورد قیمت طلا در هفته پیش‌رو
🔅با وجود صعود طلا به سطوح بالاتر از 1200 دلار در برهه‌ای از معاملات هفتگی، این محصول بار دیگر در مسیر نزولی قرار گرفت و سرانجام با افتی محدود به کار خود پایان داد. در این میان کماکان نشانه‌ای قوی از احتمال بازگشت روند صادر نشده و همین امر چشم‌انداز روشنی را پیش روی...
مدل.
رنگبندی:موجود
سایز:میانه
قیمت:
آدرس کانال @jandelh
آیدی سفارشات @jandela2
@jandela1
ارسال ب تمام نقاط کشور
تلفن همراه 09198133037
09331510203
وطن وجهانگیر باربری شهری کارتنی
فروش کلی
مدل.
رنگبندی:موجود
سایز:میانه
قیمت:
آدرس کانال @jandelh
آیدی سفارشات @jandela2
@jandela1
ارسال ب تمام نقاط کشور
تلفن همراه 09198133037
09331510203
وطن وجهانگیر باربری شهری کارتنی
فروش کلی
در فضیلت احتکار!
ادام اسمیت در سخنی مشهور گفته است که حس خیرخواهی و بشردوستی قصاب و نانوا نیست که غذای ما را تامین می کنند، توجه آنها به نفع خودشان است که باعث این کار می شود. ما نیازهای خود را با آنها در میان نمی گذاریم، بلکه مزایایی را که در این مبادله نصیبشان می شود، برایشان بر می شمریم. در واقع...
در فضیلت احتکار!
ادام اسمیت در سخنی مشهور گفته است که حس خیرخواهی و بشردوستی قصاب و نانوا نیست که غذای ما را تامین می کنند، توجه آنها به نفع خودشان است که باعث این کار می شود. ما نیازهای خود را با آنها در میان نمی گذاریم، بلکه مزایایی را که در این مبادله نصیبشان می شود، برایشان بر می شمریم. در واقع...
در فضیلت احتکار!(کمی بیشتر انسان باشیم)
ادام اسمیت در سخنی مشهور گفته است که حس خیرخواهی و بشردوستی قصاب و نانوا نیست که غذای ما را تامین می کنند، توجه آنها به نفع خودشان است که باعث این کار می شود. ما نیازهای خود را با آنها در میان نمی گذاریم، بلکه مزایایی را که در این مبادله نصیبشان می شود، برایش...
فرصت خرید کارخانه در پر جمعیترین منطقه ایران
برای توزیع کالا ی تولیدی کارخانه
فروش فوری 👌👌👌👇
واحد صنعتی :تولید ما کارانی
متراژ :۴۰۵۰ متر مربع
سوله:۱۰۵۰ متر و۳۵۰ متر نیم طبقه
مکان:شمال کشور
تجهیزات :دوخط تولید ماکارانی وبسته بندی ماکارانی
وحبوبات
برق صنعتی، یازده واحد گرمخانه، مجهز به سیستم
خش...
🚩🚩🚩 پرچم بورس تا کی بالاست!؟
علیرضا باغانی در عصر ایران نوشت : بازار سهام روزهای پرجنب و جوشی را سپری می کند.شاخص بورس از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۶٠ درصد رشد کرده که این رشد ، بازدهی متوسط سرمایه گذاران بازار سهام را نشان می دهد.
توجیه منطقی رشد های این روزهای بازار سهام تطبیق کسب و کار شرکت...
✅ پرچم بورس تا کی بالاست!؟
علیرضا باغانی در عصر ایران نوشت : بازار سهام روزهای پرجنب و جوشی را سپری می کند.شاخص بورس از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۶٠ درصد رشد کرده که این رشد ، بازدهی متوسط سرمایه گذاران بازار سهام را نشان می دهد.
توجیه منطقی رشد های این روزهای بازار سهام تطبیق کسب و کار شرکت...
📌در فضیلت احتکار!
ادام اسمیت در سخنی مشهور گفته است که حس خیرخواهی و بشردوستی قصاب و نانوا نیست که غذای ما را تامین می کنند، توجه آنها به نفع خودشان است که باعث این کار می شود. ما نیازهای خود را با آنها در میان نمی گذاریم، بلکه مزایایی را که در این مبادله نصیبشان می شود، برایشان بر می شمریم. در واق...
در فضیلت احتکار!
ادام اسمیت در سخنی مشهور گفته است که حس خیرخواهی و بشردوستی قصاب و نانوا نیست که غذای ما را تامین می کنند، توجه آنها به نفع خودشان است که باعث این کار می شود. ما نیازهای خود را با آنها در میان نمی گذاریم، بلکه مزایایی را که در این مبادله نصیبشان می شود، برایشان بر می شمریم. در واقع...
در فضیلت احتکار!
ادام اسمیت در سخنی مشهور گفته است که حس خیرخواهی و بشردوستی قصاب و نانوا نیست که غذای ما را تامین می کنند، توجه آنها به نفع خودشان است که باعث این کار می شود. ما نیازهای خود را با آنها در میان نمی گذاریم، بلکه مزایایی را که در این مبادله نصیبشان می شود، برایشان بر می شمریم. در واقع...
در فضیلت احتکار!
ادام اسمیت در سخنی مشهور گفته است که حس خیرخواهی و بشردوستی قصاب و نانوا نیست که غذای ما را تامین می کنند، توجه آنها به نفع خودشان است که باعث این کار می شود. ما نیازهای خود را با آنها در میان نمی گذاریم، بلکه مزایایی را که در این مبادله نصیبشان می شود، برایشان بر می شمریم. در واقع...
در فضیلت احتکار!
ادام اسمیت در سخنی مشهور گفته است که حس خیرخواهی و بشردوستی قصاب و نانوا نیست که غذای ما را تامین می کنند، توجه آنها به نفع خودشان است که باعث این کار می شود. ما نیازهای خود را با آنها در میان نمی گذاریم، بلکه مزایایی را که در این مبادله نصیبشان می شود، برایشان بر می شمریم. در واقع...
🌺یکشنبه 25 شهریور ماه1397🌺
کارخانه #میانه
20-32:4400
بارگیری شرط 1 تا 7 روز
با تایید
با تایید موجودی و قیمت هنگام خرید
📢 با حرفه ای ها خرید کنید.
اطلاعات بیشتر
021-63428 ☎️
داخلی 656
مدل.
رنگبندی:موجود
سایز:میانه
قیمت:
آدرس کانال @jandelh
آیدی سفارشات @jandela2
@jandela1
ارسال ب تمام نقاط کشور
تلفن همراه 09198133037
09331510203
وطن وجهانگیر باربری شهری کارتنی
فروش کلی
✅ در فضیلت احتکار!
✍🏻امیرحسین خالقی
ادام اسمیت در سخنی مشهور گفته است که حس خیرخواهی و بشردوستی قصاب و نانوا نیست که غذای ما را تامین می کنند، توجه آنها به نفع خودشان است که باعث این کار می شود. ما نیازهای خود را با آنها در میان نمی گذاریم، بلکه مزایایی را که در این مبادله نصیبشان می شود، برایشان ...
در فضیلت احتکار!
ادام اسمیت در سخنی مشهور گفته است که حس خیرخواهی و بشردوستی قصاب و نانوا نیست که غذای ما را تامین می کنند، توجه آنها به نفع خودشان است که باعث این کار می شود. ما نیازهای خود را با آنها در میان نمی گذاریم، بلکه مزایایی را که در این مبادله نصیبشان می شود، برایشان بر می شمریم. در واقع...
در فضیلت احتکار!
ادام اسمیت در سخنی مشهور گفته است که حس خیرخواهی و بشردوستی قصاب و نانوا نیست که غذای ما را تامین می کنند، توجه آنها به نفع خودشان است که باعث این کار می شود. ما نیازهای خود را با آنها در میان نمی گذاریم، بلکه مزایایی را که در این مبادله نصیبشان می شود، برایشان بر می شمریم. در واقع...
در فضیلت احتکار!
ادام اسمیت در سخنی مشهور گفته است که حس خیرخواهی و بشردوستی قصاب و نانوا نیست که غذای ما را تامین می کنند، توجه آنها به نفع خودشان است که باعث این کار می شود. ما نیازهای خود را با آنها در میان نمی گذاریم، بلکه مزایایی را که در این مبادله نصیبشان می شود، برایشان بر می شمریم. در واقع...
🔆 در فضیلت احتکار!
📚 دکتر خالقی
ادام اسمیت در سخنی مشهور گفته است که حس خیرخواهی و بشردوستی قصاب و نانوا نیست که غذای ما را تامین می کنند، توجه آنها به نفع خودشان است که باعث این کار می شود. ما نیازهای خود را با آنها در میان نمی گذاریم، بلکه مزایایی را که در این مبادله نصیبشان می شود، برایشان بر م...
فرمایشات سید علی حقیر در باره لزوم مقاومت و اقتصاد مقاومتی و حرکت نظام در راستای تحقق آرمان های ولی فقیه:
مهم‌ترین مورد: مقاومت در برابر قیام مردم
سایر موارد:
مقاومت در برابر برقراری صلح در خاور میانه
مقاومت در برابر مبارزه با تروریسم
مقاومت در برابر دستگیری اختلاس گران
مقاومت در برابر مبارزه ...
🛑 در فضیلت احتکار!
ادام اسمیت در سخنی مشهور گفته است که حس خیرخواهی و بشردوستی قصاب و نانوا نیست که غذای ما را تامین می کنند، توجه آنها به نفع خودشان است که باعث این کار می شود. ما نیازهای خود را با آنها در میان نمی گذاریم، بلکه مزایایی را که در این مبادله نصیبشان می شود، برایشان بر می شمریم. در وا...
#اقتراحات_اقتصادی
در فضیلت احتکار!!!!؟؟
ادام اسمیت در سخنی مشهور گفته است که حس خیرخواهی و بشردوستی قصاب و نانوا نیست که غذای ما را تامین می کنند، توجه آنها به نفع خودشان است که باعث این کار می شود. ما نیازهای خود را با آنها در میان نمی گذاریم، بلکه مزایایی را که در این مبادله نصیبشان می شود، برای...
🅽🅸🅲
فرمایشات سید علی حقیر در باره لزوم مقاومت و اقتصاد مقاومتی و حرکت نظام در راستای تحقق آرمان های ولی فقیه:
مهم‌ترین مورد: مقاومت در برابر قیام مردم
سایر موارد:
مقاومت در برابر برقراری صلح در خاور میانه
مقاومت در برابر مبارزه با تروریسم
مقاومت در برابر دستگیری اختلاس گران
مقاومت در برابر مب...
در فضیلت احتکار!
ادام اسمیت در سخنی مشهور گفته است که حس خیرخواهی و بشردوستی قصاب و نانوا نیست که غذای ما را تامین می کنند، توجه آنها به نفع خودشان است که باعث این کار می شود. ما نیازهای خود را با آنها در میان نمی گذاریم، بلکه مزایایی را که در این مبادله نصیبشان می شود، برایشان بر می شمریم. در واقع...
در فضیلت احتکار!
ادام اسمیت در سخنی مشهور گفته است که حس خیرخواهی و بشردوستی قصاب و نانوا نیست که غذای ما را تامین می کنند، توجه آنها به نفع خودشان است که باعث این کار می شود. ما نیازهای خود را با آنها در میان نمی گذاریم، بلکه مزایایی را که در این مبادله نصیبشان می شود، برایشان بر می شمریم. در واقع...
در فضیلت احتکار!
ادام اسمیت در سخنی مشهور گفته است که حس خیرخواهی و بشردوستی قصاب و نانوا نیست که غذای ما را تامین می کنند، توجه آنها به نفع خودشان است که باعث این کار می شود. ما نیازهای خود را با آنها در میان نمی گذاریم، بلکه مزایایی را که در این مبادله نصیبشان می شود، برایشان بر می شمریم. در واقع...
مدل.
رنگبندی:موجود
سایز:میانه
قیمت:
آدرس کانال @jandelh
آیدی سفارشات @jandela2
@jandela1
ارسال ب تمام نقاط کشور
تلفن همراه 09198133037
09331510203
وطن وجهانگیر باربری شهری کارتنی
فروش کلی
پنج مرحله اصلی در #سرمایه_گذاری #استارت‌آپ‌ ها
 ۱- سرمایه اولیه (یا سرمایه بذرافشانی)
این سرمایه معمولاً نخستین سرمایه‌گذاری مالی است که صرف تحقیقات #بازار و توسعه #محصول می‌شود.
▪️این سرمایه می‌تواند از پس‌انداز شخصی بنیان‌گذار و یا از آشنایان (دوستان و خانواده) تأمین شود.
▫️سرمایه اولیه می‌توان...
مدل.
رنگبندی:موجود
سایز:میانه
قیمت:
آدرس کانال @jandelh
آیدی سفارشات @jandela2
@jandela1
ارسال ب تمام نقاط کشور
تلفن همراه 09198133037
09331510203
وطن وجهانگیر باربری شهری کارتنی
فروش کلی
مدل.
رنگبندی:موجود
سایز:میانه
قیمت:
آدرس کانال @jandelh
آیدی سفارشات @jandela2
@jandela1
ارسال ب تمام نقاط کشور
تلفن همراه 09198133037
09331510203
وطن وجهانگیر باربری شهری کارتنی
فروش کلی
مدل.
رنگبندی:موجود
سایز:میانه
قیمت:
آدرس کانال @jandelh
آیدی سفارشات @jandela2
@jandela1
ارسال ب تمام نقاط کشور
تلفن همراه 09198133037
09331510203
وطن وجهانگیر باربری شهری کارتنی
فروش کلی
مدل.
رنگبندی:موجود
سایز:میانه
قیمت:
آدرس کانال @jandelh
آیدی سفارشات @jandela2
@jandela1
ارسال ب تمام نقاط کشور
تلفن همراه 09198133037
09331510203
وطن وجهانگیر باربری شهری کارتنی
فروش کلی
🌺شنبه 24 شهریور ماه1397🌺
کارخانه #میانه
20-32:4550
بارگیری شرط 1 تا 7 روز
با تایید
با تایید موجودی و قیمت هنگام خرید
📢 با حرفه ای ها خرید کنید.
اطلاعات بیشتر
021-63428 ☎️
داخلی 656
#بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
#1
گفتگوی آرام ودرعین حال جدیِ مامان مریم بایکی ازنویسندگانی که قبلابااو همکاری داشت به این جارسیده بودکه:
مامان مریم:شما به واقعیات توجه نمیکنید
نویسنده:منظورتان رانمیفهمم
/مامان مریم روی صندلی فلزی کهنه اش جابه جاشد وادامه داد:
یعنی...شما...پس ازآن همه سال قلم زدن...هنوزمت...
🔴🔴🔴 بازار #شمش_فولادی صادراتی ایران
♻️قیمت #شمش فولادی در بازارهای صادراتی ابران در هفته گذشته با تعداد کمی از رزروهای جدید گزارش شده، کاهشی بوده است.
♻️ارزیابی قیمتی متال بولتن برای شمش صادراتی ایران، ۴۶۰ - ۴۷۰ دلار در هر تن فوب در ۱۲ سپتامبر بوده که با ۵ دلار در هر تن افت نسبت به هفته گذشته همر...
در فضیلت احتکار
ادام اسمیت در سخنی مشهور گفته است که حس خیرخواهی و بشردوستی قصاب و نانوا نیست که غذای ما را تامین می کنند، توجه آنها به نفع خودشان است که باعث این کار می شود. ما از صفات انسانی آنها سخن نمی گوییم، بلکه سخن از خودخواهی آنهاست. ما نیازهای خود را با آنها در میان نمی گذاریم، بلکه مزایای...
در فضیلت احتکار
ادام اسمیت در سخنی مشهور گفته است که حس خیرخواهی و بشردوستی قصاب و نانوا نیست که غذای ما را تامین می کنند، توجه آنها به نفع خودشان است که باعث این کار می شود. ما از صفات انسانی آنها سخن نمی گوییم، بلکه سخن از خودخواهی آنهاست. ما نیازهای خود را با آنها در میان نمی گذاریم، بلکه مزایای...