نتایج جستجو "شهر بابک"

‍ تصاویری از یک انگشت انسان مومیایی شده 38 سانتی متری یافت شده در مصر بسیاری را در بهت و حیرت فرو برده است. با وجود اینکه دنیای علم وجود همچین چیزی را غیر ممکن میداند اما گویا تصاویر اشعه ایکس و آزمایشات زیستی اصالت آنرا تائید کرده است. این تصاویر که در سال 1988 گرفته شده اند در یک روزنامه اروپایی ...