نتایج جستجو "رفسنجان"

به بهانه مصاحبه نماینده انار و رفسنجان با خبرنگار اقتصاد آنلاین..
دیروز برای کاری تهران آمدم. خیابان کارگر بالاتر از میدان انقلاب چشمم به یک فروشگاه دونبش خورد که مردم قبل از باز شدن جلویش صف تشکیل داده بودند. روی شیشه زده بود مرغ یخی پشتیبانی 6750.. تخم مرغ پشتیبانی... تا دانشگاه تهران رفتم و برگش...
به بهانه مصاحبه نماینده انار و رفسنجان با خبرنگار اقتصاد آنلاین..
دیروز برای کاری تهران آمدم. خیابان کارگر بالاتر از میدان انقلاب چشمم به یک فروشگاه دونبش خورد که مردم قبل از باز شدن جلویش صف تشکیل داده بودند. روی شیشه زده بود مرغ یخی پشتیبانی 6750.. تخم مرغ پشتیبانی... تا دانشگاه تهران رفتم و برگش...
به بهانه مصاحبه نماینده انار و رفسنجان با خبرنگار اقتصاد آنلاین..
دیروز برای کاری تهران آمدم. خیابان کارگر بالاتر از میدان انقلاب چشمم به یک فروشگاه دونبش خورد که مردم قبل از باز شدن جلویش صف تشکیل داده بودند. روی شیشه زده بود مرغ یخی پشتیبانی 6750.. تخم مرغ پشتیبانی... تا دانشگاه تهران رفتم و برگش...
به بهانه مصاحبه نماینده انار و رفسنجان با خبرنگار اقتصاد آنلاین..
دیروز برای کاری تهران آمدم. خیابان کارگر بالاتر از میدان انقلاب چشمم به یک فروشگاه دونبش خورد که مردم قبل از باز شدن جلویش صف تشکیل داده بودند. روی شیشه زده بود مرغ یخی پشتیبانی 6750.. تخم مرغ پشتیبانی... تا دانشگاه تهران رفتم و برگش...
✅ بازار یعنی اعتبار
✍ محسن جلال‌پور
☎️ در تیرماه سال ۶۴ یکی از بازاریان کرمان تماس گرفت و گفت: بابت مطالباتی که از شرکت تعاونی پسته داشتم سه دستگاه وانت دوکابین تویوتا دریافت کردم، می‌خواهم هر سه را مدت‌دار بفروشم خریدار هستی؟ گفتم باید ببینم.
☝️بعدازظهر آن روز برای دیدن خودروها به محل کارش رفتم....